Het Genootschap Der Gulle Lach en Sociëteit der Natte Dweil ging als Ouderen Schoolreis naar Friesland, het jaarlijkse uitje. Het bonte gezelschap werd privé ontvangen door de Commissaris der Koning in Friesland drs. Arno Brok, daarna een bezoek aan het Planetarium van Eise Eisinga, tegenwoordig beschermd door de Unesco. Het diner vond plaats aan het voeteneind van Friesland n.l. Westhoek.