Luister naar een mooi verhaal hoe dit tot stand gekomen is, voor dat de VVV haar intrek kon nemen in de molen had dat nogal wat voeten in de aarde. Opening was voorbereid door wijlen Cees Hoogeveen.