De éérste zaterdag in juli is de dag van het NK Dweilorkesten in Voorthuizen, een muzikaal feest met veel bezoekers en dit jaar voor het eerst ook de Kroning en Ontkroning van de oude en de nieuwe Hoogheden van de Floralia 2024, het Bloemenkorso welke ook elk jaar wordt gehouden in Voorthuizen De Heeren van Plezier uit Den Haag wonnen dit jaar de titel.