Het was een experiment maar het was een groot succes, er kwam heel veel publiek op af en die keken ademloos naar de grote “vogels’.